ebanker
16 مرداد 1401 - 14:43

کلوخ انداز را پاداش سنگ است

تهران-ایرنا-شاخه نظامی جهاد اسلامی در پاسخ به ترور شهید تیسیر الجعبری از فرماندهان ارشد خود از بامداد شنبه،حملات راکتی خود را علیه اراضی اشغالی آغاز کرده اند.

دریافت

47 MB

دریافت

47 MB

دریافت

47 MB47 MB

منبع: ایرنا
شناسه خبر: 545785