ebanker
26 مهر 1401 - 15:16

پذیرش دانشجوی مقطع دکتری از سال آینده در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه از پذیرش دانشجوی مقطع دکتری از سال آینده در دانشگاه صنعتی کرمانشاه خبر داد. علیرضا دودمان تیپی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موافقت‌های وزارت علوم با پذیرش دانشجویان در برخی مقاطع دانشگاه صنعتی کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس درخواستی که از سوی دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای افزودن رشته‌های مقطع دکتری به وزارت علوم صورت گرفته بود امسال با پذیرش دانشجو در این دانشگاه این موافقت شده است. وی افزود: در حال حاضر در دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۱۰ رشته در مقطع کارشناسی و یازده رشته در مقطع کارشناسی ارشد تعریف شده که با پذیرش ارائه دروس مقطع دکترا به زودی رشته‌های مربوطه در این مقطع نیز معرفی و در لیست رشته‌های این دانشگاه اضافه خواهد شد. رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه با بیان شرایط و الزامات راه‌اندازی رشته‌های مقطع دکتری، تصریح کرد: طبق دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های تعیین شده برای ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسی باید اساتید گروه دکتری دارای درجه استاد تمامی و همراهی حداقل سه دانشیار را داشته باشند که به همین دلیل تا حدودی با محدودیت‌هایی برای بکارگیری اساتید روبه رو بوده اما تا مهرماه سال آینده این امر تحقق خواهد یافت. روبهدودمان تیپی به رشد و توسعه چشمگیر دانشگاه صنعتی کرمانشاه اشاره و خاطر نشان کرد: باوجود سابقه نچندان بالای این دانشگاه از ابتدای تأسیس دانشگاه از ۱۶ سال پیش تاکنون با جهش و رشد خوب علمی خود در جایگاه یک دانشگاه جوان پیشرفت قابل تحسینی داشته است. نچندانوی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل سطح بالای اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای به کارگیری دانشیار مشکلی نداشته و تنها باید به دنبال استاد تمام باشیم که با توجه به موافقت نهایی با اضافه شدن رشته‌های مقطع دکتری تا مهر ماه سال آینده چارت درسی مقطع دکتری نیز در کنار مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز خواهیم داشت. کارگیری
منبع: مهر
شناسه خبر: 789946